Sanace a sanační opatření proti vlhkosti

Tlakové injektáže se používají pro izolování zdiva proti tlakové a vzlínající vodě. Šíření vlhkosti se zabraňuje smícháním náplně injektáže a vody, vzniká chemická reakce při které dochází k rozpínání náplně injektáže a tím i k utěsnění zdiva a tedy následnému zabránění šíření vlhkosti.

Tlakové injektáže lze provádět v cihelném, kamenném, betonovém a probetonovém zdivu, a to horizontálně v úrovni podlah a terénu, dále lze vertikálně propojovat rozdílné úrovně izolací a plošně u zdiva pod úrovní terénu. Tlakové injektáže se používají také k utěsnění dilatačních spár a lokálnímu utěsnění míst vodnách průsaků.

Naše firma provádí dodatečné hydroizolace právě touto metodou injektáží (vtlačením) izolačního média (krémové injektáže na bázi silanů, silikonů nebo parafínů) do vlhkého zdiva. Výsledkem je nová, nepropustná hydroizolační bariéra.

Sanační omítky jsou určeny pro omítání vlhkého zdiva speciální maltovou směsí, a to jak zdiva v interiéru, tak i v exteriéru. Aplikace sanačních omítek zabraňuje vlhkým skvrnám a výkvětům solí na povrchu omítek budov, které nemají funkční izolaci proti vzlínající vodě. Sanační omítky se vyznačují vysokou propustností vodní páry, pórovitostí a snížením nasákavosti.

Provádíme sanační omítky různých výrobců na vlhké a „prosolené“ zdivo. Díky nim postupně zdivo vysychá a neobjevují se na nich solné mapy.

Vnitřní zateplení provádíme zdícími materiály REDSTONE, které „pracují“ na principu kapilárně aktivního materiálu, který pracuje s vnitřní vlhkostí. Díky tomu nedochází ke vzniku vlhkých míst na stěnách a následně plísní. Toto opatření je vhodné do bytů a bytových domů, kde není možné provést jiné formy zateplení nebo odstranění vlhkostí zdiva.

Sanace a sanační opatření proti vlhkosti

Tlakové injektáže se používají pro izolování zdiva proti tlakové a vzlínající vodě. Šíření vlhkosti se zabraňuje smícháním náplně injektáže a vody, vzniká chemická reakce při které dochází k rozpínání náplně injektáže a tím i k utěsnění zdiva a tedy následnému zabránění šíření vlhkosti.

Tlakové injektáže lze provádět v cihelném, kamenném, betonovém a probetonovém zdivu, a to horizontálně v úrovni podlah a terénu, dále lze vertikálně propojovat rozdílné úrovně izolací a plošně u zdiva pod úrovní terénu. Tlakové injektáže se používají také k utěsnění dilatačních spár a lokálnímu utěsnění míst vodnách průsaků.

Naše firma provádí dodatečné hydroizolace právě touto metodou injektáží (vtlačením) izolačního média (krémové injektáže na bázi silanů, silikonů nebo parafínů) do vlhkého zdiva. Výsledkem je nová, nepropustná hydroizolační bariéra.

Sanační omítky jsou určeny pro omítání vlhkého zdiva speciální maltovou směsí, a to jak zdiva v interiéru, tak i v exteriéru. Aplikace sanačních omítek zabraňuje vlhkým skvrnám a výkvětům solí na povrchu omítek budov, které nemají funkční izolaci proti vzlínající vodě. Sanační omítky se vyznačují vysokou propustností vodní páry, pórovitostí a snížením nasákavosti.

Provádíme sanační omítky různých výrobců na vlhké a „prosolené“ zdivo. Díky nim postupně zdivo vysychá a neobjevují se na nich solné mapy.

Vnitřní zateplení provádíme zdícími materiály REDSTONE, které „pracují“ na principu kapilárně aktivního materiálu, který pracuje s vnitřní vlhkostí. Díky tomu nedochází ke vzniku vlhkých míst na stěnách a následně plísní. Toto opatření je vhodné do bytů a bytových domů, kde není možné provést jiné formy zateplení nebo odstranění vlhkostí zdiva.

Ostatní služby

Provádíme dodatečné vnitřní zateplení stěn zdícími materiály REDSTONE, které umožní zvýšit užitné tepelné vlastnosti obvodových stěn v případech, kdy je nemožné nebo nevhodné použít některou z forem venkovního zateplení konstrukcí.

Zabýváme se odstraněním biotického napadení fasád a střech, které je převážně způsobeno tvorbou a výkvětem plísní, řas, mechů a lišejníků (zelená a šedá místa na fasádě či střeše). Pro odstranění používáme speciální hmoty a mechanické čištění. Po odstranění doporučujeme aplikovat prevenční aplikaci pro zamezení opětovného znečištění dotčených ploch.

Jsme jednou z mála aplikačních firem provádějících antigraffiti, hydrofobizační a olejofobizační nátěry unikátními materiály německé společnosti PSS.

Tyto materiály po aplikaci chrání před nevratným poškozením například od sprejerů, znečištěním na bázi olejů, vody a dalších organických i anorganických látek. Tuto ochranu je vhodné aplikovat na hodnotné části staveb, jako jsou například dlažby a obklady z přírodního kamene, historické fasády či jiné památky. Díky těmto nátěrům je možné znečištění odstranit 100%.

Terénní úpravy – opěrné stěny, venkovní dlažby a doplňky.
Stavby plotů včetně vjezdových brán a vstupních branek, atd.
Drobné stavby – zahradní domky, pergoly, domovní čističky odpadních vod, betonové jímky a septiky.

Ostatní služby

Provádíme dodatečné vnitřní zateplení stěn zdícími materiály REDSTONE, které umožní zvýšit užitné tepelné vlastnosti obvodových stěn v případech, kdy je nemožné nebo nevhodné použít některou z forem venkovního zateplení konstrukcí.

Zabýváme se odstraněním biotického napadení fasád a střech, které je převážně způsobeno tvorbou a výkvětem plísní, řas, mechů a lišejníků (zelená a šedá místa na fasádě či střeše). Pro odstranění používáme speciální hmoty a mechanické čištění. Po odstranění doporučujeme aplikovat prevenční aplikaci pro zamezení opětovného znečištění dotčených ploch.

Jsme jednou z mála aplikačních firem provádějících antigraffiti, hydrofobizační a olejofobizační nátěry unikátními materiály německé společnosti PSS.

Tyto materiály po aplikaci chrání před nevratným poškozením například od sprejerů, znečištěním na bázi olejů, vody a dalších organických i anorganických látek. Tuto ochranu je vhodné aplikovat na hodnotné části staveb, jako jsou například dlažby a obklady z přírodního kamene, historické fasády či jiné památky. Díky těmto nátěrům je možné znečištění odstranit 100%.

Terénní úpravy – opěrné stěny, venkovní dlažby a doplňky.
Stavby plotů včetně vjezdových brán a vstupních branek, atd.
Drobné stavby – zahradní domky, pergoly, domovní čističky odpadních vod, betonové jímky a septiky.

Máte zájem o naše služby?
Neváhejte a kontaktujte nás.

Kontaktovat

Máte zájem o naše služby?
Neváhejte a kontaktujte nás.

Kontaktovat