Naše nedávné projekty

Rekonstrukce poloroubenného stavení, Vojtěchov

Sanace a sanační opatření proti vlhkosti

Tlakové injektáže

  • Tlakové injektáže se používají pro izolování zdiva proti tlakové a vzlínající vodě. Šíření vlhkosti se zabraňuje smícháním náplně injektáže a vody, vzniká chemická reakce při které dochází k rozpínání náplně injektáže a tím i k utěsnění zdiva a tedy následnému zabránění šíření vlhkosti.
  • Tlakové injektáže lze provádět v cihelném, kamenném, betonovém a probetonovém zdivu, a to horizontálně v úrovni podlah a terénu, dále lze vertikálně propojovat rozdílné úrovně izolací a plošně u zdiva pod úrovní terénu. Tlakové injektáže se používají také k utěsnění dilatačních spár a lokálnímu utěsnění míst vodnách průsaků.
  • Naše firma provádí dodatečné hydroizolace právě touto metodou injektáží (vtlačením) izolačního média (krémové injektáže na bázi silanů, silikonů nebo parafínů) do vlhkého zdiva. Výsledkem je nová, nepropustná hydroizolační bariéra.

Sanační omítky

  • Sanační omítky jsou určeny pro omítání vlhkého zdiva speciální maltovou směsí, a to jak zdiva v interiéru, tak i v exteriéru. Aplikace sanačních omítek zabraňuje vlhkým skvrnám a výkvětům solí na povrchu omítek budov, které nemají funkční izolaci proti vzlínající vodě. Sanační omítky se vyznačují vysokou propustností vodní páry, pórovitostí a snížením nasákavosti.
  • Provádíme sanační omítky různých výrobců na vlhké a „prosolené“ zdivo. Díky nim postupně zdivo vysychá a neobjevují se na nich solné mapy.

Vnitřní zateplení

  • Vnitřní zateplení provádíme zdícími materiály REDSTONE, které „pracují“ na principu kapilárně aktivního materiálu, který pracuje s vnitřní vlhkostí. Díky tomu nedochází ke vzniku vlhkých míst na stěnách a následně plísní. Toto opatření je vhodné do bytů a bytových domů, kde není možné provést jiné formy zateplení nebo odstranění vlhkostí zdiva.

Kontaktujte nás kvůli opatřením proti vlhkosti!

Pevná linka: +420 326 313 963
Miloš Červený: +420 727 832 281
Petr Müller: +420 727 832 282
Firemní email: info@stasypro.cz
Miloš Červený: cerveny@stasypro.cz
Petr Müller: muller@stasypro.cz